top of page

PRESTO és un projecte multidisciplinari que cerca optimitzar l'atenció de problemes de salut mental integrant la ciència de dades, les tecnologies digitals mòbils i la intel·ligència artificial.

1 de cada 2 pacients d'atenció primària necessita atenció de salut mental.

1 de cada 3 sanitaris pateixen problemes de salut mental després de la pandèmia.

Ancla OBJETIVOS

QUÈ ESTÀ PASSANT?

REFET_SUPERGRAF.png

Insuficients professionals

i poc temps de consulta

Les consultes privades no estan

a l'abast econòmic

de tots i totes

Llargs temps d'espera

per a una consulta

Tots/es tenim dret a cuidar la nostra salut mental
oportuna i personalitzadament.

QUÈ ENS PROPOSEM?

INFO_2_SUPERGRAF-12.png

Brindar atenció oportuna  problemes mentals.

Tractaments psicològics

oportuns i personalitzats.

Millor pronòstic, empoderament i qualitat de vida.

Monitorització  continua i detecció de situacions urgents.

QUÈ ENS PROPOSEM?

PROCESSOS DE CREACIÓ

DE MODELS DE

PREDICCIÓ DE GRAVETAT

PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT 

DE L'APP PRESTO

EXTRACCIÓ ANÒNIMA

D'HISTORIAL CLÍNIC

DE PACIENTS A  

CATALUNYA

ANÀLISI AMB  

MACHINE LEARNING

ENQUESTES  

A PROFESSIONALS

SANITARIS

I A PACIENTS

INTEGRACIÓ DE

BASE DE DADES

DESENVOLUPAMENT  

I AVALUACIÓ DE

PREST APP 1.0

GRUPS FOCALS

MODELS

DE PREDICCIÓ

DE GRAVETAT

PRESTO APP 2.0

INFO_INF_DEF.png

PREST

PRESTO APP

ACCÉS DELS SANITARIS

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

A LA PLATAFORMA

DERIVACIÓ

IMMEDIATA

A L'ESPECIALISTA

TRACTAMENT  

FARMACOLÒGIC

DESENVOLUPAMENT I INTEGRACIÓ

  DE LA PLATAFORMA

ELECCIÓ DE LA MILLOR OPCIÓ

PER A CADA PACIENT

SUPORT EMOCIONAL

Púrpura - azul degradado

LA NOSTRA VISIÓ

Una solució integral, amigable i dinàmica per a professionals sanitaris i pacients d'Atenció Primària.

​

​

mac_presto_sinapple4.png
logosfinance_edited_edited.jpg

ENTITATS COL·LABORADORES

PRESTO I REMIND SÓN PROJECTES FINANÇATS PER

logos_edited.png
bottom of page